Algemene actievoorwaarden acties Sport Leidsche Rijn

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de acties van Sport Leidsche Rijn.


1. De acties worden uitgeschreven door Sport Leidsche Rijn, gevestigd te Vleuten.

2. Deelname aan de acties is gratis en vindt plaats wanneer u na een aankoop een gegevensformulier heeft ingevuld en ingeleverd.

3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Sport Leidsche Rijn het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

5. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

6. Om deel te mogen nemen, is er geen minimumleeftijd. Wel dient de winnaar van een sixpack bier, de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben.

7. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden niet persoonlijk geïnformeerd, de winnaar wordt via Facebook bekend gemaakt.

9. Sport Leidsche Rijn kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Medewerkers van Sport Leidsche Rijn zijn uitgesloten van deelname.

13. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Sport Leidsche Rijn nieuwe winnaars gekozen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Sport Leidsche Rijn gebruikt voor de desbetreffende actie en zullen in het klantenbestand worden opgenomen. Uiteraard kunnen klanten zich hiervoor weer afmelden. De persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Sport Leidsche Rijn.

16. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Sport Leidsche Rijn.